Faktorer der påvirker din kreditvurdering i banken

Mandag, 6. august 2018 | Privatøkonomi

Bankens kredittvurdering Hvilke faktorer påvirker prisen på dit lån?

Hvad påvirker kreditvurderingen, som banker foretager, når de skal vurdere, om du er en god kunde?

De fleste har på et tidspunkt i deres liv stået i en situation, hvor de har haft brug for at låne penge i en bank. Det kunne være i forbindelse med køb af lejlighed eller en bil eller til en eksotisk rejse.

Når en kunde henvender sig til en bank med en forespørgelse på et lån, udfører banken en kreditvurdering. Hvorvidt banken ser kunden som en attraktiv kunde — eller det modsatte — er afgørende for de priser og vilkår på lån, som banken vil tilbyde.

I denne artikel kigger vi nærmere på, hvilke parameter banken bruger, når de skal vurdere deres kunder i forbindelse med en kreditvurdering.

Sådan tjener banken penge på dig

Bankens primære indtægter kommer fra den såkaldte rentemarginal. Rentemarginalen er forskellen på renten, som de tjener på at låne penge ud og renten de betaler på indlån.

Udover rentemarginalen, tjener banken penge på ydelser og tjenester, som for eksempel stiftelsedokumenter ved indgåelse af låneaftaler og hævegebyrer fra pengeautomater.

I bankens perspektiv er de bedste udlån dem, hvor de har sikkerhed i det som de låner pengene til. Det kan for eksempel være fast ejendom eller værdipapirer. Hvis noget går galt undervejs (tænk skilsmisse, bankerot), kan banken med høj sandsynlighed få pengene tilbage, helt eller delvist.

Banken tilbyder også lån til bil, motorcykel, båd, campingvogn, mv., men her er priserne højere. Det skyldes at der er tale om brugsgenstande, der falder i værdi over tid.

Forbrugslån har den højeste rente. Det skyldes, at banken ingen sikkerhed har for deres penge i det, som du bruger pengene på.

Hvordan vurderer banken om du er en god kunde?

Groft sagt kan man sige, at jo mindre behov du har for at låne penge i en bank, jo bedre vilkår kan du opnå.

Hvis du samtidigt har penge på kontoen i form af en opsparing, er du i en bedre position til at låne penge. Det er fordi risikoen for banken mindskes, når du selv kan bidrage til at betale et lån tilbage, hvis noget går galt undervejs.

Udover en opsparing, vil banken vurdere dig som en god kunde, hvis du samtidig samler dine realkreditlån, forsikringer, pensionopsparing og investeringer hos dem, eller de partnere, som banken samarbejde med.

Bankens risiko ved at have dig som kunde

Risikoen for tab på de lån, som banken yder dig, er en central faktor for, hvordan banken vurderer dig som kunde. Banken ønsker en at opnå maksimal indtægt med minimal risiko.

Som vi har været inden på tidligere analyserer banken dine økonomiske forhold for at vurdere, hvor stabil eller risikofyldt din økonomi er. Nedenfor er en gennemgang af de vigtigste faktorer som banken benytter sig af i forbindelse med en kreditvurdering.

Rådighedsbeløb

Rådighedsbeløbet er det beløb, som husstanden har tilbage hver måned, efter de faste udgifter er betalt.

Finanstilsynet har udarbejdet en vejledning til klassificering af kunder, ud fra hvor mange voksne og børn, der er i husstanden.

Det månedlige rådighedsbeløb for almindelige, gode kunder skal, ifølge Finanstilsynet, som minimum være:

En familie med to børn skal således have 13.500 kr. i rådighedsbeløb for at kunne betragtes som kunde med lav risiko ifølge Finanstilsynets vejledning. I praksis vil banken sandsynligvis forvente et rådighedsbeløb over 16.000 kr.

Gældsfaktor

Gældsfaktor er et nøgletal, som beregnes ved, at dividere husstandens samlede gæld med dens samlede, årlige indkomst før skat.

Gældsfaktor er en vigtig parameter i kreditvurderingen af din økonomi, når banken eller en långiver skal vurdere, om du vil være i stand til at betale et lån tilbage.

Denne parameter giver en indikation på hvor i høj grad du er gældsat i forhold til dine indtægter.

Eksempel 1:

En enlig person tjener årligt 350.000 kr. før skat og har en samlede gæld på 800.000 kr. fra et andelsboliglån.

Udregning: 800.000 / 350.000 = 2,28

I dette tilfælde er gældfaktoren 2,28.

Eksempel 2:

Et par tjener tilsammen 750.000 kr. årligt før skat og har en samlede gæld på 2.500.000 kr. fra et realkreditlån.

Udregning: 2.500.000 / 750.000 = 3,33

I dette tilfælde er gældsfaktoren 3,33.

Ifølge Finanstilsynets vejledning må gældsfaktoren ikke oversige 3.5 for en familie med lån i fast ejendom. Bor man til leje, må den ikke være over 0,75.

Hvis den er over 4, skal du have væsentlige argumenter i form af dokumenteret udsigt til lønstigning, kommende udbetaling af arv, eller ligende.

Læs mere: Vejledende udtalelse om § 21, stk. 4, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit (Finanstilsynet)

Soliditet

En anden faktor er soliditet, som beregnes af husstandens samlede formue i forhold til dens samlede gæld.

Eksempel

En familie ejer et hus til værdi 3.000.000 kr. og en bil til 190.000 kr. De skylder 2.600.000 kr. i form af et realkreditlån og et billån.

Udregning: 3.000.000 + 190.000 = 3.190.000 (samlede værdier). 3.190.000 - 2.600.000 = 590.000 (samlede formue efter udlån). (590.000 / 3.190.000) * 100 = 18%

I dette tilfælde er soliditeten 18%.

Når banken vurderer din soliditet spiller alder og engagement ind som en vigtig faktor. En ung, nystiftet familie kan sagtens have 0 eller en negativ soliditet. For en veletableret familie med mange år på arbejdsmarkedet forventes at have en soliditet på over 50%.

BONUS: 20 faktorer som banken også vurderer dig på i en kreditvurdering

 1. Din løn: Jo højere månedsløn du får fra din arbejdsplads, des lavere rente kan du opnå i banken. Din bank vil bede dig om at dokumentere din månedsløn i form af en ansættelseskontrakt
 2. Dine faste udgifter: Banken er interesseret i at se dine faste, månedlige udgifter. Inden du kontakter banken for et lånetilbud, er det en god idé at gennemgå dine faste udgifter for at se, om du kan spare penge hist eller her. Det kunne f.eks. være ved at skifte til en billigere a-kasse
 3. Dit rådighedsbeløb: Rådighedsbeløbet er det beløb, som er tilbage hver måned, efter dine faste udgifter er betalt. Jo højere rådighedsbeløb, des lavere rente vil banken tilbyde. Du kan udregne dit månedlige rådighedsbeløb manuelt, eller automatisk ved at bruge en hjemmeside som Spiir
 4. Din alder: Statistisk set er ældre personer bedre til at betale lån tilbage end unge. Banken ser derfor unge personer som en større risiko i forbindelse med udlån
 5. Dit uddannelsesniveau: Har du en kort, mellem, eller lang uddannelse? Banken vurderer højtuddannede personer mere fordelagtigt end dem med en kort uddannelse. Uddannelse er altid godt uanset om du vil låne penge eller ej. Vi kan kun anbefale altid at tage en solid uddannelse eller en spændende efteruddannelse — uanset din alder!
 6. Dit job: Har du fast arbejde og har du været ansat i den samme virksomhed i mange år? Det viser at du er stabil og risikoen for at du skulle miste din faste indtægt er lavere, end hvis du har skiftet arbejdsplads med korte intervaller. Hvis du er selvstænding er det afgørende, om du har leveret et stabilt, årligt overskud af din virksomhed
 7. Din ejerbolig: Hvis du ejer fast ejendom, kan du stille sikkerhed i friværdien. Det gør banken glad
 8. Er du registreret i RKI?: De røde lamper blinker. Hvis du er registreret i Ribers Kredit Information (RKI) er det stort set umuligt at låne penge. RKI er et register over dårlige betalere
 9. Kan du stille sikkerhed?: Hvis du kan stille sikkerhed i form af fast ejendom, en bil eller deslige, vil du kunne opnå lavere renter i banken
 10. Din betalingserfaring: Betaler du altid dine regninger til tiden eller gør du det først når der er rykkere i postkassen og pantefogeden banker på døren? Gæt selv, hvilken kunde banken foretrækker. Betalingserfaring dækker dog primært tilbagebetalinger af tidligere lån
 11. Din årsopgørelse fra SKAT: Banken beder ofte om at se din årsopgørelse fra SKAT. Herfra kan de udligne alskens beregninger som os dødelige ikke ser. Ofte vil banken tillige have adgang til din Skattemappe gennem SKATs hjemmeside
 12. Din årsoversigt fra pengeinstitutter: Har du talrige lån fordelt på flere banker? Dette vil have en negativ effekt på din kreditvurdering
 13. Dine overtræk: Relateret til din betalingserfaring vil banken vurdere dig på hvorvidt du har overtræk på din konto, og om det er en tilbagevendende fænomen i dit bankengagement
 14. Provenuberegninger: Har du indtægter fra en beholdning af aktier eller obligationer? Dette vil have en positiv indvirkning på din kreditvurdering idet provenuerne er en ekstra, fast indtægt som du kan bruge på at betale lånet tilbage
 15. Dine lejekontrakter: Besidder du én eller flere boliger, som du lejer ud og tjener penge på? Dette vil banken betragte fordelagtigt
 16. Dokumentér din formue: Du skal være i stand til at dokumentere alt det du ejer. Jo mere, du ejer, jo bedre i en kreditvurdering. Størstedelen af dine værdier vil fremgå af din årsopgørelse fra SKAT. Sørg for at indberette det hele!
 17. Geografi: Hvor du bor i landet har en direkte indflydelse på din rente. Bor du i en velstillet kommune, er dine muligheder bedre
 18. Årsregnskab (hvis du er selvstændig): Driver du din egen virksomhed, og giver den overskud?
 19. Bodelingsoverenskomster ved skilsmisse: Hvis du er blevet skilt, vil banken være interesseret i at se en bodelingsoverenskomst for at sikre sig, at der ikke er ricisi ved at låne dig penge
 20. Betalingservice oversigt: Men adgang til dine månedlige oversigter fra Betalingsservice, kan banken få vished for dine faste udgifter

Foto af Sandro Katalina på Unsplash


Skrevet af
Jacob Langvad Nilsson

Jacob skriver om penge og privatøkonomi, og tips til hvordan du at kan få mere for dine penge